منبع -aliyashil-traxtorchi.ir
این روزها،روزهای پرکار زمین های چمن است، زمین هایی که زیر استوک کفش های کتانی شخم زده می شوند تا آخر فصل قهرمان برداشت کنند. هفته های حساس یازدهیمن دوره لیگ برتر و تب وتاب میلیون ها هوادار که خود را موظف به دیدن بازی ها می کنند. هوادارانی که در دو گروه خانه نشین و سکو نشین به امید قهرمانی هورا می کشند و به عشق گل از زمین کنده می شوند. تماشاچیانی که گاهی پیش از هر خبر ورزشی خودشان خبر ساز می شوند.
صدها اتفاق که هر فصل در کارنامه غیر حرفه ای هواداران فوتبال ثبت می شود و همگی بیانگر آن است که ورود ورزش فوتبال به عنوان یک کالای فرهنگی در کشور با تأخر فرهنگی مواجه است.
ادامه مطلب | 6نظر نوشته شده | 04/15/15
کلمات کلیدی:
بفرستید به:
                 اختصاصی traxtorchi.ir samburan : به تصویر فوق به خوبی نگاه کنین عکس بازیکن متعصب تیراختور در فرودگاه دوحه قطر!

این بازیکنان روز چهارشنبه ساعت 8.50 بازی بسیار حساسی در عربستان مقابل الاهلی خواهند داشت!

بی لیاقتی مسئولان غیر ورزشی تیراختور و سنگین تر کردن راه برای بازیکنان تیراختور در پروازهای متعدد به جای یک پرواز مستقیم نشان از این دارد که این افراد نه به فکر هواداران تیراختور هستند و نه به فکر بازی و همچنین نه به فکر بازیکنان و کادر فنی! ادامه مطلب | 10نظر نوشته شده | 03/16/15
کلمات کلیدی:
بفرستید به:
                 اختصاصي traxtorchi.ir- همان حرفي كه مسلم بن عقيل با استخوان هاي شكسته فرياد ميزد "حسين نيا به كوفه "
همان حرفي كه به رسول خطيبي گفتيم "رسول نيا به تبريز "
ولي كو گوش شنوا

ادامه مطلب | 20نظر نوشته شده | 02/12/15
کلمات کلیدی:
بفرستید به:
                 
برو به صفحه       >>